cz.2 pododcinek Mogilno - TURYSTYKA HISTORYCZNA - HISTORIA, PRZYGODA, PASJA, HOBBY

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

cz.2 pododcinek Mogilno

CZYTELNIA > Polskie schrony bojowe 1939
      Pododcinek Mogilno wchodzący w skład Głównej Pozycji Obrony Armii Poznań, tworzą trzy standardowe schrony bojowe wybudowane wg zasad i zaleceń określonych w Instrukcji Saperskiej z 1939 roku. Schrony te są obiektami o odporności typu "A", co wg klasyfikacji Instrukcji dawało im możliwość wytrzymania licznych uderzeń pociskami kalibru 75 mm oraz pojedynczego pociskiem kal. 105 mm.  Dwa z obiektów zachowane są w stanie bardzo dobrym na co niewatpliwie miał wpływ fakt, iż schrony te nie zostały wykorzystane w boju, natomiast jeden z nich, obiekt nr 1 posiada wysadzoną strzelnicę (fot.), prawdopodobnie podczas prób wytrzymałościowych przeprowadzanych przez Niemców. Niewykorzystane w boju obiekty tworzące pododcinek Mogilno, położone są pomiędzy wsiami: Bystrzyca i wsią Olsza, pomiędzy drogą łączącą miejscowość Mogilno ze Strzelnem,a lokalną rzeczką Panną (mapa).
Schron nr 1
(fot.) - tradytor do ognia jednostronnego prowadzonego w kierunku wschodnim obejmującego swym zasięgiem pobliskie skrzyżowanie. Położony jest na południe od drogi Mogilno-Strzelno, pomiędzy wsią Bystrzyca,a wsią Olsza, ok. 150 m od drogi w kierunku rzeki Panny, na zachód od rowu łączącego drogę z rzeką. Obiekt ten posiada zniszczoną strzelnicę, dzięki czemu mozna dzisiaj oglądać kunszt zbrojenia stosowanego przy budowie tych obiektów (fot.). Wejście do obiektu znajduje się w północnej ścianie (tj.od strony szosy). Wnętrze izby wypełniają współcześnie śmieci w postaci pozostałości roślinnych z pola (fot.), na którym jest on położony.Schron nr 2
(fot.) - tradytor do ognia jednostronnego prowadzonego w kierunku zachodnim. Położony na wschód od rowu łączącego szosę z rzeką Panną. Bardzo dobry stan zachowania obiektu oraz czyste wnętrze izby bojowej zachęca do odwiedzin. Obiekt ten widoczny jest z szosy.Schron nr 3
(fot.) - tradytor jednostronnego ognia prowadzonego w kierunku wschodnim,położony ok. 100 m od szosy w kierunku rzeki Panny. Stan zachowania obiektu bardzo dobry (fot.).Dalszy ciąg umocnień pozycji znajduje się na południowy wschód od opisywanych obiektów i ciągnie się wzdłuż kanału
Warta-Gopło, pomiędzy miejscowościami Skulsk-Ślesin. Tworzy go 7 schronów do zapoznania z którymi zapraszamy wkrótce na łamy naszej witryny.  

     Tym samym kończąc wedrówkę po podmogileńskich umocnieniach zachęcamy również do skorzystania z pobytu w
opisywanym regionie i odwiedzenia pobliskiego Mogilna, w którym to znajduje się pochodzący z XI w klasztor benedyktyński wraz z przyległym zespołem zabudowań. Wczesnoromańska siedziba benedyktynów była jedną z najokazalszych budowli kamiennych w Polsce tamtych lat. Szerzej historię regionu przybliży wszystkim Muzeum Ziemi Mogileńskiej, posiadające w swym wnętrzu szereginteresujących ekspozycji.

Marcin Mościcki (2006)


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego